SMF

Studiemotiverande folkhögskolekurs. 

På våra studiemotiverande kurser får du i lugn och ro komma igång med studier utifrån dina förutsättningar. Du får läsa ämnen kombinerat med den inriktning du går. Vi har två olika inriktningar: Vägledning och Lärarassistent.