SMF- Studiemotiverande Folkhögskolekurs

   

·     Behöver du hjälp att hitta vad du ska göra i framtiden?

·     Har du läst innan men slutat för att det varit svårt eller stressigt?

·     Är du nyfiken på folkhögskola?

·     Söker du studier eller jobb och behöver stöd och inspiration?

 

Vad är SMF? 

SMF-kursen är en studiemotiverande folkhögskolekurs. På kursen får du pröva på att studera på folkhögskola. Vi hittar motivation och teknik för att klara framtida studier tillsammans. På folkhögskola arbetar vi i grupp och lär oss av varandra. Genom vägledning i grupp upptäcker vi vilka olika studievägar som finns så att du kan göra bättre val i framtiden. 

 

Tillsammans gör vi en studieplan. SMF-kursen och våra lärare finns där som en resurs som hjälper dig på vägen mot dina mål. På folkhögskola har man en nära relation med lärarna som är ett stöd du kan utbyta tankar och idéer med. I kursen gör vi också många studiebesök så att du får ny inspiration. Under kursens gång arbetar vi med olika teman och aktiviteter. 

 

Våra tema:                                         Aktiviteter:

Motivation och självkänsla                 Studiebesök och möten

Studier och arbetsmarknad                Vägledning 

Studieteknik och datakunskap           Individuella samtal

Hälsa                                                  Lärande i grupp

Kultur och kreativitet                           Kulturcafé och event

Föreningsliv och nätverk                     Yoga

 

Start:

Löpande start. 

Plats:

Kursen sker med utgångspunkt från våra lokaler på Kopparbergsgatan 4A i Malmö.

Längd:

Kursen omfattar 13 veckor (65 dagar) och är ett samarbete mellan Skurups och Fridhems Folkhögskolor.

Studietakt:

Schemalagd arbetstid är dagtid måndag till fredag, men variationer kan förekomma.

Behörighet:

Kursen sker inom ramen för SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) och berättigar till ersättning via Arbetsförmedlingen.

Intyg:

Efter avslutad kurs får deltagarna ett intyg på genomförd kurs.

Ansökan:

Det är Arbetsförmedlingen som anvisar deltagare till kursen. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för anvisning.

Kontaktuppgifter:

 Vid frågor kontakta ellinor.pettersson@skurupfridhem.se

Du har rätt att få reseersättning för busskort inom Malmö stad.