Allmän kurs grund med svenska

 • Vill du ha ett yrke som kräver gymnasium, t ex sjuksköterska?
 • Vill du läsa svenska?
 • Vill du läsa i din takt?
 • Vill du träna på att studera?
 • Vill du senare utbilda dig vid ett universitet?

Denna kurs riktar sig till dig som saknar grundläggande behörighet att läsa på gymnasial nivå och som har annat modersmål än svenska. Syftet är att i små grupper få träna på svenska och få de behörigheter du saknar för att kunna fortsätta utbilda dig.

Du behöver vara klar med SFI- D. Vi lägger stort fokus på att träna svenska för att du ska klara vidare studier. Kursen utformas efter de studerandes behov.

Studierna är på heltid och på grundskolenivå.

Behörigheter ges i:

 • Svenska/Svenska som andraspråk grund
 • Samhällskunskap
 • Matematik
 • Engelska

Kursen varar i 1 år och därefter har du möjlighet att fortsätta läsa på vår allmänna linje och därefter på yrkeshögskolan eller universitet.

Kursen är ett samarbete mellan Fridhems och Skurups folkhögskolor.

Vill du veta mer kontakta:

sarah.weeks@skurupfridhem.se

Längd: 35 veckor.

Studietakt: 100%

Studiemedel: Berättigar till studiemedel från CSN.

Kostnad: En terminsavgift för kurslitteratur, utskrifter, utflykter och annat material. Den är för närvarande 500:- per termin.

Ansökan

Du kan ansöka till Allmän kurs från den 15 oktober till den 30 november inför vårterminen och från den 15 mars till den 30 april inför höstterminen.
Ansökan görs här på vår hemsida och ska innehålla följande:

 • fullständigt ifylld ansökningsblankett 
 • digitala betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
 • personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden
 • kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Gå till ansökan