Allmän kurs - Gymnasienivå

Kursen vänder sig till dig som vill bli klar med gymnasiet och söka till vidare studier på yrkeshögskola eller universitet.

Hos oss får du möjlighet att komma igång med dina studier. Vi utgår från dig och dina behov när du går hos oss. Du får läsa in dina gymnasiegemensamma ämnen. Allt i din takt. Vi har goda möjligheter att anpassa studierna efter dig och du har möjlighet att komma igång i lugn och ro.

Du får:

  • Hjälp att komma igång med dina studier
  • Individuell handledning.
  • Träna studieteknik samt förbättra dina kunskaper och färdigheter inför framtida studier.
  • Möjlighet att träna på högskoleprovet.
  • Komplettera dina tidigare validerade utländska betyg.
  • Läsa in gymnasiegemensamma ämnen och särskilda behörigheter. 

Du väljer tillsammans med din lärare de ämnen du behöver för att bli behörig till vidare studier och en studieplan upprättas.

Kursen är på heltid och läggs upp efter de studerandes behov och ger dig behörighet till vidare studier inom yrkeshögskola eller universitet.

Kursen är ett samarbete mellan Fridhems och Skurups folkhögskolor.

För att bli antagen på Allmän kurs måste du fylla 18 år senast det år utbildningen börjar.

Längd: 1-3 år

Studietakt: 100%

Studiemedel: Du som är över 20 år är berättigad till studiemedel på gymnasienivå. Är du under 20 år utgår samma studiebidrag som för gymnasiet.

En materialavgift för kurslitteratur, utskrifter, utflykter och annat material tillkommer. Den är för närvarande 500:- per termin.

Ansökan

Du kan ansöka till Allmän kurs från den 1 oktober till den 15 november inför vårterminen och från den 15 mars till den 30 april inför höstterminen. Ansökan görs här på vår hemsida och ska innehålla följande:

  • fullständigt ifylld ansökningsblankett 
  • digitala betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
  • personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden
  • kontaktuppgifter till två referenspersoner

Gå till ansökan 

 

Vill du veta mer kontakta:

 

Sarah Weeks, samordnare för allmän kurs på Folkhögskolan Skurup och Fridhem i Malmö

Epost; sarah.weeks@skurupfridhem.se