Fridhems folkhögskola

Fridhems folkhögskola ligger på den skånska slätten i byn Svalöv och grundades 1873. Skolan är politiskt och religiöst obunden och huvudman för skolan är Föreningen Fridhems folkhögskola. Föreningen har till uppgift att driva och organisera folkhögskoleverksamhet i enlighet med förordningen om statsbidrag till folkbildningen och av Folkbildningsrådet eller därtill befogad myndighet utfärdade bestämmelser samt av stämman antaget måldokument.

Medlemmar i föreningen Fridhems folkhögskola är enkilda medlemmar och föreningar så som Sparbanken, Vuxenskolan och ABF m.fl. Det är en öppen förening och det går bra att söka medlemskap.

Skolan har en kulturprofil med heltidsstudier inom film, foto, musik och teater.

Våra allmänna kurser har också de en kulturinriktning. Välj mellan foto, kultur, högskoleförberedande, måleri och formspråk eller studieförberedande. Två av dagarna i veckan är vikt till din inriktning.

På sommaren har vi enveckorskurser för alla åldrar. Välj mellan allt från stå upp till yoga!

Fridhems folkhögskola