Kort kurser

 

Konstnärlig Vision i Praktiken (20 yh-poäng)

 

Datum: 22 januari 2024 - 15 mars 2024

Ort: Malmö

Studietakt: 50%

Kursen Konstnärlig vision i praktiken är skräddarsydd för administrativa filmarbetare som vill ta steget mot att bli produktionsledare, inspelningsledare eller platschef. Kursen ger verktyg för att framgångsrikt förverkliga konstnärliga visioner genom samarbete med olika artistiska yrkesroller.

Utforska den kreativa processen inom filmproduktion genom praktiska övningar som manusnedbrytningar, regissörsbesök och filmanalyser. Lär dig förstå innebörden av filmiska uttrycksmedel, inklusive ljud, mise-en-scène, klippning och cinematografi.

Vi välkomnar deltagare oavsett erfarenhetsnivå av filmproduktion. Förvärva färdigheter relevant för administrativt arbete inom olika yrkesroller i filmindustrin och utveckla din förmåga att planera samspelet mellan olika artistiska och samordnade yrkesroller.

Anmäl dig idag och starta din resa mot att skapa förutsättningar för konstnärliga visioner inom filmindustrin!

Ansök här; Konstnärlig Vision i Praktiken


 

Filmteknologi och metoder (20 yh-poäng)

 

Datum: 22 januari 2024 - 15 mars 2024

Ort: Malmö

Studietakt: 50%

Kursen Filmteknologi och Metoder är en spännande resa genom filmteknologins utveckling med särskilt fokus på dem som önskar arbeta administrativt inom filmproduktion. Här får du inte bara kunskap om teknologins historia utan även verktygen för att förstå och navigera de tekniska aspekterna av filmproduktion.

Under kursens gång ges du en översikt av filmteknologins utveckling och vi exemplifierar och redogör för olika teknologiska verktyg som används inom filmproduktionens olika avdelningar. Vi betonar särskilt hur administrativa yrkesroller kan samverka effektivt med tekniska avdelningar.

Du kommer att lära dig strategier för att underlätta arbetet för tekniska avdelningar genom alla produktionsfaser, från förproduktion till postproduktion.

Efter avslutad kurs kommer du att ha förmågan att analysera och jämföra teknologiska behov samt hitta administrativa lösningar i olika praktiska och ekonomiska scenarion.

Ta det första steget mot att bemästra filmteknologins värld på ett administrativt plan – anmäl dig till "Filmteknologi och Metoder" idag!

Ansök här; Filmteknologi och metoder

 


 

 

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Grundläggande behörighet uppnår du genom att något av nedanstående är fullständigt:

  • avgångsbetyg
  • slutbetyg
  • gymnasieexamen
  • motsvarande utländsk utbildning.

 

Se mer om regler för antangingen på Yrkeshögskolans hemsida