SMF

   

Vad är SMF? 

SMF står för studiemotiverande folkhögskolekurs. Kursen är 13 veckor lång och du blir anvisad kursen via Arbetsförmedlingen. Du behöver alltså vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att kunna gå kursen. Kursen startar löpande, så du kan börja när som helst under terminen. Undervisningen bedrivs dagtid i våra lokaler i Malmö på Kopparbergsgatan 4A.

 

Kursen syftar till att ge ny inspiration till individer som inte har studerat på länge eller har avbrutit tidigare studier. Målet är att hitta självförtroende och motivation samt att skapa en plan inför framtiden. Därtill att sänka tröskeln till vidare utbildningar genom att ge kunskap och verktyg för att lyckas med vidare studier.

 

På SMF-kursen studerar du i någon av skolans kurser för att testa utbildningsformen folkhögskola. I början av SMF-kursen genomförs en omfattande kartläggning med fokus på kunskap och kompetens, individuella behov samt framtida önskemål.

 

Folkhögskolan Skurup och Fridhem i Malmö arbetar vi i grupp och lär oss av varandra. I enlighet med skolans profil går det språkstödjande och språkförstärkande arbetet som en röd tråd genom samtliga av skolans verksamheter.

 

Vid kursens avslut erhåller du ett kursintyg. Efter fullföljd SMF-kurs på skolan har du platsgaranti till skolans andra utbildningar. 

 

Under dina studier får du ett busskort av skolan. 

 
Start:

Löpande start

Plats:

Kursen sker med utgångspunkt från våra lokaler på Kopparbergsgatan 4A i Malmö.

Längd:

Kursen omfattar 13 veckor (65 dagar) och är ett samarbete mellan Skurups och Fridhems Folkhögskolor.

Studietakt:

Schemalagd arbetstid är dagtid måndag till fredag, men variationer kan förekomma.

Behörighet:

Kursen sker inom ramen för SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) och berättigar till ersättning via Arbetsförmedlingen.

Intyg:

Efter avslutad kurs får deltagarna ett intyg på genomförd kurs.

Ansökan:

Det är Arbetsförmedlingen som anvisar deltagare till kursen. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för anvisning.

Kontaktuppgifter:

 Vid frågor kontakta ellinor.pettersson@skurupfridhem.se