Allmän kurs grund med svenska

 

 • Vill du läsa svenska?
 • Vill du läsa i din takt?
 • Vill du träna på att studera?
 • Vill du senare studera på gymnasienivå?

Denna kurs riktar sig till dig som saknar grundskolebetyg och som har annat modersmål än svenska. Syftet är att i små grupper få träna på svenska och få de behörigheter du saknar för att kunna fortsätta utbilda dig på gymnasienivå.

Du behöver vara klar med SFI- D. Vi lägger stort fokus på att träna svenska för att du ska klara vidare studier. Kursen utformas efter de studerandes behov.

Studierna är på heltid och på grundskolenivå.

Behörigheter ges i:

 • Svenska/Svenska som andraspråk grund
 • Samhällskunskap
 • Matematik
 • Engelska

Kursen varar i 1-2 år och därefter har du möjlighet att fortsätta läsa på vår allmänna linje på gymnasienivå. 

Kursen är ett samarbete mellan Fridhems och Skurups folkhögskolor.

Längd: 35 veckor.

Studietakt: 100%

Studiemedel: Berättigar till studiemedel från CSN.

En materialavgift för kurslitteratur, utskrifter, utflykter och annat material tillkommer. Den är för närvarande 500:- per termin.

Ansökan

Du kan ansöka till Allmän kurs från den 1 oktober till den 15 november inför vårterminen och från den 15 mars till den 30 april inför höstterminen. 
Ansökan görs här på vår hemsida och ska innehålla följande:

 • fullständigt ifylld ansökningsblankett 
 • digitala betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
 • personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden
 • kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Gå till ansökan 

 

 

Vill du veta mer kontakta:

Sarah Weeks, samordnare för allmän kurs på Folkhögskolan Skurup och Fridhem i Malmö

Epost; sarah.weeks@skurupfridhem.se