Etableringen på Fridhem och Skurups folkhögskola i Malmö

Inledning och sammanfattning

Etableringen på Fridhem och Skurups folkhögskola i Malmö sträcker sig över sex månader och rymmer språkundervisning till 75% (15 timmar i veckan) och studie- och yrkesinriktad undervisning till 25% (5 timmar i veckan). Kursen är utformad för att kunna tillgodose de olika deltagarnas olika behov inför ett liv i Sverige – att de under denna period ska ha en plan för vad nästa steg är och vara närmare antingen arbetsmarknaden eller vidare studier.

Huvudspåret

Denna kurs omfattar ett antal punkter:

  1. Riktad SFI-undervisning
  2. Studie- yrkesvägledning
  3. Studieteknik/stödresurser
  4. Digital kompetens
  5. Studiebesök
  6. CV + personligt brev
  7. Arbetslivskunskap

 

Riktad SFI-undervisning

Utöver den ordinarie SFI-undervisningen kommer deltagaren att tillgodoses med specifik studie- och yrkesrelaterad språkundervisning. Häri ligger områden som exempelvis bibliotek, högskola, digital terminologi, branschorientering, yrkes-SFI.

Studie- och yrkesvägledning

Under kursens gång görs ett antal studievägledande samtal för att kartlägga och upprätthålla en plan för varje deltagares progression. Vi har en studievägledare på plats som hjälper i detta, men även lärarna hjälper till i den mån de kan.

Studieteknik/stödresurser

Extra fokus läggs på studieteknik och metoder för att kunna ta till sig och söka information lättare.

Digital kompetens

Datorer, surfplattor och telefoner kommer att användas i de olika delmomenten på olika sätt med ett fokus på att utforma CV samt ett personligt brev, men även för att hitta relevanta hemsidor och resurser som finns att tillgå på internet.

Studiebesök

Under etableringskursen kommer deltagarna att få besöka olika platser som berör ett fortsatt yrkesliv eller studieliv i Sverige. Exempel på besök innefattar bibliotek, skolor samt Vägledningscentrum. Även branscher som knyter an deltagarnas speciella intressen kommer vara centralt.

CV + personligt brev

En större del av kursen kommer att läggas på att påbörja utformandet av ett CV samt ett personligt brev. Detta är en lång process och innefattar såväl en hög nivå språkkunskap och datorkunskap. Häri ligger en stor del av det moment som kallas digital kompetens.

Arbetslivskunskap

Under de sex månader som erbjuds kommer deltagarna få en vidare kunskap om de regler och rättigheter man har som anställd i Sverige. Information om kollektivavtal, kunskap om fackrörelsen i Sverige, arbetsrätt med mera.

Vid frågor om vår Etableringskurs är du välkommen att höra av dig till vår SFI-rektor.

Caroline Estephan 

SFI-rektor Folkhögskolan Skurup och Fridhem 

tel. 0760-008559

caroline.estephan@fridhemsfolkhogskola.se