ALLMÄN KURS - Vårdpreparand

 

 

Förberedande vård- och omsorgskurs

 

Nu startar vi en förberedande ettårig vårdutbildning på Skurups -och Fridhems folkhögskola i Malmö. Vården behöver utbildade undersköterskor och vår ettåriga förberedande kurs ger dig möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för att söka till bl.a Komvux Vård -och omsorgsprogram till undersköterska. Utöver behörighetskurserna läser du vård -och omsorgskunskap i tema. 


Du kommer få grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om hur det är att arbeta i vården och lära dig vanligt förekommande begrepp och uttryckssätt i vårdarbetet


Kursen vänder sig också till dig som vill kunna arbeta och trivs med att arbeta med människor, såväl kollegor som brukare/vårdtagare. Du kommer kunna ge grundläggande omvårdnad till andra människor, exempelvis inom äldreomsorg och personlig assistans. Arbetsuppgifterna varierar men kommer bl.a innebära att du hjälper vårdtagaren/brukaren med personlig hygien, hemskötsel, vardagliga sysslor samt stöttar ordinarie personal.  

 

Vid avslutad kurs får du ett behörighetsintyg om du uppnått ämnesbehörigheter på grundskolenivå och ett intyg att du läst vårdkunskap
under ett år.

Kursinnehåll och arbetssätt

Du kommer att läsa 

      Behörigheter på grundskolenivå

 • Svenska som andraspråk 
 • Samhällskunskap
 • Matematik
 • Biologi eller naturkunskap 1a1+1a2

     Vård och omsorgskunskap

 • Olika fysiska och psykiska sjukdomstillstånd
 • Yrkessvenska
 • Social omsorg
 • Etik och bemötande
 • Demensjukdomar och bemötande vid demens
 • Sekretess och tystnadsplikt 
 • Lagar, regler och riktlinjer 
 • Vård i livets slutskede
 • Grundläggande HLR
 • Förflyttningsteknik 
 • Arbetsmiljö

 

Vi kommer varva teori med praktiska övningar i metodrummet,
göra studiebesök och bjuda in gästföreläsare.

 

Kursstart och antagningskrav 

 

Kursstart sker på höstterminen. Du ska ha lägst godkänt i Sfi D för att kunna ansöka 
Vissa delar i kursinnehållet sker via lärplattform på dator.
Det är därför nödvändigt att inneha en egen dator/padda.

 

Kostnad och CSN 

 

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en läsårsbaserad serviceavgift om 500 kr/termin. Kursen är berättigad till studiemedel som du själv söker via CSN:s webbplats.

 

Ansökan

Ansök HÄR

Har du frågor?

Kontaktpersoner:

Sarah Weeks: sara.weeks@skurupfridhem.se

Johanna Giannone: johanna.giannone@skurupfridhem.se

Johan Appelqvist: johan.appelqvist@skurupfridhem.se