ALLMÄN KURS - Vårdinriktning

 

Att studera till vårdbiträde på Skurups och Fridhems folkhögskola

Utbildningen är en inriktning inom allmän kurs. Under utbildningen kommer du få lära dig grunderna inom hälsa och omvårdnad, vikten av ett gott bemötande, god kommunikation, etik och vilka etiska utmaningar som kan finnas i vården. Vi läser också om arbetsmiljöns betydelse,  hur människokroppen är uppbyggd och fungerar, om det normala åldrandet och om de vanligaste sjukdomarna hos vuxna och äldre. 
Stor vikt kommer läggas vid basala hygienrutiner, smitta och smittspridning.
Innehållet motsvarar det nationella yrkespaketet för vårdbiträde inom Vård- och omsorgsprogrammet och när utbildningen är klar får du ett intyg som ger dig möjlighet att söka arbete som vårdbiträde in vård -och omsorg och i hälso -och sjukvården.

Vi kommer arbeta med verkligheten som bas genom fallbeskrivningar, diskussioner utifrån media och egna erfarenheter. Vi kommer också använda oss av rollspel, metodövningar, studiebesök och bjuda in gästföreläsare som har olika erfarenheter och kompetenser från yrkesområdet. 
Tillsammans utforskar vi området. Målet är att du ihop med dina klasskamrater och din lärare ska utveckla en yrkesidentitet och en yrkesstolthet som du kan bära med dig ut i ett hållbart yrkesliv och vem vet; kanske kommer studierna locka dig att läsa vidare till undersköterska, sjuksköterska eller läkare.
 

Du får:

 • Läsa in Svenska 1/Svenska som andraspråk 1. 
 • Läsa ämnen för att förbereda dig för arbete inom äldrevård och/eller hemtjänst.
 • Hjälp att komma igång med dina studier.
 • Individuell handledning.
 • Träna studieteknik samt förbättra dina kunskaper och färdigheter inför framtida studier.
 • Komplettera dina tidigare validerade utländska betyg. 

Kursen är på heltid och läggs upp efter deltagarnas behov och kan ge dig behörighet till vidare studier inom yrkeshögskola eller universitet.

Kursen bedrivs av Fridhems folkhögskola på Skurups och Fridhems Folkhögskolors gemensamma enhet i Malmö. 

För att bli antagen på Allmän kurs måste du fylla 18 år innan utbildningen börjar.

Längd: 1-3 år, Start 23 augusti höstterminen 2021.

Studietakt: 100%

Studiemedel: Du som är över 20 år är berättigad till studiemedel på gymnasienivå. Är du under 20 år utgår samma studiebidrag som för gymnasiet.

Kostnad: En terminsavgift för kurslitteratur, utskrifter, utflykter och annat material. Den är för närvarande 500:- per termin.

Har du frågor kontakta:

johanna.giannone@fridhemsfolkhogskola.se

johan.appelqvist@fridhemsfolkhogskola.se

Ansökan

Du kan ansöka till Allmän kurs vårdbiträde när ansökan är öppen.
Ansökan görs här på vår hemsida och ska innehålla följande:

 • Fullständigt ifylld ansökningsblankett 
 • Digitala betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
 • Personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Kvalifikationer

 • Du behöver vara klar med svenska grund för att kunna börja

Gå till ansökan .

Framtid

Arbeta som vårdbiträde
Mer än någonsin behövs det kunniga människor inom vården.
Bristen på utbildad personal förväntas bli stor.
Genom utbildning till vårdbiträde inom äldreomsorg och hemtjänst på Skurups -och Fridhems folkhögskola ökar du dina möjligheter att få ett spännande arbete där du kommer ha mycket att bidra med.
Din arbetsplats kan t.ex vara inom hemtjänst, äldreboende eller daglig verksamhet.
Men även inom sjukvården.

Som vårdbiträde kommer du att möta många olika människor som behöver dig i omvårdnadssituationer. Det kan vara pga av ålder, sjukdom och/eller olika funktionsvariationer. Ett gott bemötande ihop med kunskap om hur människan fungerar i olika avseenden är grunden för att på bästa sätt kunna arbeta inom vård -och omsorgen.

Att utföra omvårdnad innebär att hjälpa och stötta människor med olika göromål, som de själva har svårt att klara av på egen hand.
Det kan handla om hjälp med personlig vård och omsorg som hygien, inköp av hushållsartiklar, enklare matlagning, sociala aktiviteter och administrativa uppgifter.


Arbetsförhållandena kan se olika ut beroende på vilken typ av omsorg du arbetar med.Inom vården arbetar  du oftast på s.k oregelbundna arbetstider.
Det innebär att du varvar dagsturer med kvällsturer och att du arbetar vissa helger. Du arbetar du oftast tillsammans med andra i olika arbetslag, men i hemtjänsten går du vanligtvis själv hem till människor i behov av omvårdnad.

I mötet med andra utvecklas vi som individer både personligt och professionellt. Men det kan stundtals också vara krävande både kroppsligt och psykiskt. Då är det viktigt att känna till hur du ska förhålla dig och motverka att du själv drabbas av ohälsa.